Universitat Rovira i Virgili

Presentació

El Departament de Química Analítica i Química Orgànica és l'òrgan encarregat d'organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i la docència de les dues àrees de coneixement que l'integren: la Química Analítica i la Química Orgànica.

Pel que fa a la docència, els ensenyaments de Química, Bioquímica i Enologia són els que concentren la major part de l'activitat docent, encara que s'imparteix docència en altres quatre ensenyaments. A més, participa en quatre masters i en dos programes de doctorat. En el marc dels programes Sòcrates-Erasmus i Sicue-Séneca, el Departament impulsa intercanvis d'estudiants i professors amb universitats europees i de l'Estat espanyol.

Pel que fa a la recerca, en el Departament desenvolupen la seva activitat cinc grups de recerca que participen en diferents projectes finançats per l'administració europea, estatal i autonòmica, en col·laboració amb altres Universitats estatals i estrangeres. El Departament es caracteritza per mantenir una forta activitat en el camp de la transferència de tecnologia, que es concreta en la signatura de varis contractes amb importants empreses i administracions públiques i també organitza diferents activitats de formació continuada i de difusió de la recerca.

|Alt imatge columna dreta|