Universitat Rovira i Virgili

Direcció i secretaria

L'òrgan de govern del Departament és el Consell de Departament, que està presidit pel director/a i que es regeix pel reglament del Departament.

Direcció

Secretaria

|Alt imatge columna dreta|