Universitat Rovira i Virgili

Recomanacions i bones pràctiques per l’estalvi energètic

|Alt imatge central|

En base a auditories energètiques i protocols d'estalvi d'energia de diferents facultats i centres de recerca química d’arreu publicats per diverses universitats, El Departament ha elaborat manual que inclou un conjunt de consideracions i recomanacions en aquest àmbit. Aquestes fonts bibliogràfiques han estat minuciosament recollides i analitzades per adaptar-les als espais i infraestructures específiques del nostre departament.

L'objectiu principal d'aquestes recomanacions és promoure l'eficiència energètica i l'estalvi d'energia en els nostres espais i instal·lacions. Mitjançant l'aplicació d'aquestes mesures, esperem reduir el consum d'energia, disminuir l'impacte ambiental i optimitzar els recursos disponibles.

Per això presentem aqueta sèrie de directrius i suggeriments específics que s'han elaborat tenint en compte les particularitats del nostre departament. És important destacar que aquestes recomanacions han estat adaptades per a les nostres necessitats i condicions.

L'àmbit de millora de l'eficiència energètica comprèn diverses àrees, incloent la gestió dels equips i aparells electrònics, l'optimització de la climatització i la il·luminació, i l'ús eficient dels recursos hídrics. A més, s'han tingut en compte la promoció de pràctiques sostenibles en el dia a dia del departament buscant aconseguir un estalvi d'energia òptim i sostenible.

En conclusió, aquest conjunt de consideracions i recomanacions és el resultat d'un treball exhaustiu basat en auditories i protocols reconeguts. La seva implementació en el nostre departament té el potencial de generar un impacte positiu en l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Amb l'esforç col·lectiu i la voluntat de millora contínua, podem contribuir a preservar i protegir el nostre entorn natural per a les generacions futures.