Universitat Rovira i Virgili

Doctorats

|Alt imatge columna esquerra|

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

El Departament organitza de forma conjunta amb el Departament de Química Física i Inorgànica un programa de doctorat interdepartamental anomenat "Ciència i tecnologia química", en el que també te responsabilitats docents i que ha rebut de forma continuada la Menció de Qualitat per part del Ministeri.

Des del seu inici, diferents professors estrangers i nacionals de primera fila mundial han impartit matèries del programa. Així mateix, alumnes de diferents nacionalitats s'han inscrit i l'han realitzat. Ambdós aspectes han configurat un programa internacional i plurilingue.

El programa s'ha configurat al voltant de dos objectius principals. Proporcionar coneixements teòrics i eines de treball a futurs professionals d'I+D en empreses, i completar la formació teòrica dels alumnes en aquelles linies en les quals desenvolupen la Tesi Doctoral.

Més informació

Pujar

Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química

El Departament participa en el programa de doctorat interuniversitari en Nanociència, Materials i Enginyeria Química. La Nanociència és unes de les principals àrees de recerca a nivell internacional. És una de les línies prioritàries dins dels programes de foment de la recerca de la Unió Europea, diverses institucions federals dels Estats Units les consideren com un dels sectors estratègics prioritaris, i a nivell estatal és una acció estratègica prioritaria dins del Plan Nacional de I+D+I.

L'objectiu del programa de doctorat en Nanociència, Materials i Enginyeria Química és formar investigadors de qualitat i proporcionar una formació sòlida i interdisciplinària que permeti aplicar els coneixements adquirits en sectors tan diversos com per exemple l'aeroespacial, de l'automoció, químic, electrònic, de l'energia, medioambiental, de les tecnologies de la informació, de materials, mèdic, farmacèutic, tèxtil i el propi sector acadèmic (universitats i centres de recerca).

Més informació

Pujar

Doctorat en Enologia i Biotecnologia

El Departament participa, junt amb el Departaments de Bioquímica i Biotecnologia, en el programa de doctorat interuniversitari "Enologia i biotecnologia". A més a més de la Universitat Rovira i Virgili, en aquest programa hi participen les Universitats de Cádiz, Castilla-La Mancha, Córdoba, La Rioja, Salamanca y Sevilla. El programa ha rebut des de l'any 2004 la Menció de qualitat per part de Ministeri.

El programa s'ha estructurat de forma interdisciplinària en tres grans àrees temátiques: Microbiología Enològica, Química Enològica i Tecnologia Enològica, de forma que perment proporcionar al alumnes coneixements teòric-pràctics i eines de treball per al desenvolupament de la Tesi doctoral, així com per a la seva futura tasca en laboratoris de I+D+I de les empreses enològiques. Molts dels cursos d'aquest programa es poden seguir de forma no presencial.

Més informació

Pujar